Göran

Göran Källmark, Enhetschef Digitalisering

Ledning | Digitalisering | Processer & flöden|

RESULTATORIENTERAD | ANALYTISK |MOTIVERANDE


Jag är en resultatorienterad, analytisk och motiverande ledare inom IT-branschen med en erfarenhet av att arbeta nationellt och internationellt. Min passion och styrka ligger i att arbeta med team, gärna i gränslandet mellan IT och verksamhet.  Att omsätta IT/ Digitalisering till värde för verksamheten, kunden och kundens kund är en av mina starkaste drivkrafter. Som ledare skapar jag effektiva och engagerade team som driver och tar ansvar för våra gemensamma mål genom min förmåga att vara resultatorienterad, analytisk och  motiverande.goran@kallmark.com

+46 76 191 01 65

Tidigare uppdragsgivare


GLAD - Göran & Lotta Adaption Delight ABBrunnsparken Varmbadhuset 1

256 54 Ramlösa


Organisationsnummer: 556977-7450

goran@kallmark.com, +46 76 191 01 65

Copyright © Göran  & Lotta Adaption Delight - All Rights Reserved